دانشکده مرتع و آبخیزداری دکتر عادل سپهری

سمت: مدیرگروه مدیریت مرتع

دانشکده: مرتع و آبخیزداری

رتبه علمی: استاد

گروه آموزشی: مدیریت مرتع

پست الكترونيكي: adelsepehry@gau.ac.ir


برای ورود به صفحه شخصی مدیر گروه مدیریت مرتع کلیک کنید

اطلاعات تماس:

آدرس: گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده مرتع و آبخیزداری - گروه مدیریت مرتع

شماره اتاق کار:

219

کدپستی:

49189-43464

شماره تماس  داخلی 157:

531 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

مرتع و آبخیرداری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو