دانشکده مرتع و آبخیزداری دکتر حمیدرضا عسگری 

سمت: سرپرست گروه آموزشی مدیریت آبخیزداری  و مدیریت مناطق بیابانی

دانشکده: مرتع و آبخیزداری

 رتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: مدیریت مناطق بیابانی

پست الكترونيكي: hamidrezaasgari@gau.ac.ir


برای ورود به صفحه شخصی مدیر گروه کلیک کنید

اطلاعات تماس:

آدرس: گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده مرتع و آبخیزداری - گروه مدیریت مناطق بیابانی

شماره اتاق کار:

229

کدپستی:

49189-43464

شماره تماس  داخلی 145:

516 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

مرتع و آبخیرداری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو