دانشکده مرتع و آبخیزداری

مقدمه

هدفمند نمودن فعالیتهای پژوهشی در جهت رفع نیازهای جامعه جزو رسالت های اصلی حوزه پژوهشی و فناوری دانشگاه است. بر این اساس اولویت های تحقیقاتی هریک از گروه های آموزشی دانشگاه تعیین شده استتا اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعالیتهای پژوهشی خود را در راستای اولویت های تحقیقاتی انجام دهند.

اولویتهای تحقیقاتی

مرتعداری

1- شناسایی علمی جوامع گیاهی و اکو سیستم های مرتع

2- اصلاح و توسعه روش های بهره برداری از مراتع، مدیریت آب و خاک مرتع و بهره برداری غیر علوفه ای و چند منظوره مراتع

3- بهبود شیوه های تامین علوفه مورد نیاز دام

4- شناخت و توسعه ذخایر ژنتیکی مراتع

5- شناخت و تبیین رابطه بین انسان و طبیعت ( نظام های بهره برداری مرتع، دانش بومی مربوط به عرضه مراتع)

6- بهبود روش های ارزیابی و اندازه گیری مرتع


آبخیزداری

1- شناسایی و تعیین قابلیتها و محدودیت های حوضه های آبخیز و مدیریت آنها

2- تعیین شاخص های سلامت و پهنه بندی آبخیزها

3- تلفیق شاخص ها و اولویت بندی مدیریتی آبخیزها

4- تهیه ابزارهای نرم افزاری به منظور ارزیابی شرایط آبخیزها

5- تدوین و ارائه استراتژی های مدیریت جامع آبخیزها

6- توسعه سامانه های پشتیبان تصمیم برای مدیریت جامع آبخیزها

7- مدل سازی برآورد فرسایش خاک و رسوب دهی آبخیزها

8- پهنه بندی خطر فرسایش خاک

9- مدل سازی هیدرولوژیکی آبخیزها

10- پهنه بندی خطر سیلابها

11- شناسایی شیوه های مختلف مشارکت و تدوین راهنمای جلب مشارکت مردم در مدیریت آبخیزها

12- توسعه مدل ها و معادلات آمایشی خطر مدار در استان گلستان

13- شناسایی منابع آلاینده آب های سطحی و زیرزمینی استان گلستان و ارائه راهکارهای پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی ها با تکیه بر آلاینده های غیر نقطه ای

14- اثرات تغییر اقلیم بر منابع محیطی ( آب، خاک و گیاه) استان گلستان

مدیریت مناطق بیابانی

1- توسعه روش های مختلف احیاء اراضی بیابانی استان گلستان

2- اصلاح و بهره برداری از منابع خاک و آب دارای محدودیت شوری در مناطق خشک و نیمه خشک

3- بررسی زمینه های استفاده از آب دریای خزر برای احیاء اراضی استان گلستان

4- تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب و خاک و پدیده بیابان زایی

5- توسعه و ارزیابی مدل های بیابان زایی

6- تدوین راهنمای مدیریت یکپارچه خطرات محیطی استان گلستان

7- توسعه مدل های پیش بینی خشکسالی

8-پهنه بندی خطر خشکسالی ها در استان گلستان


620 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

مرتع و آبخیرداری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو