دانشکده مرتع و آبخیزداری

سایت تحقیقاتی منگالی

ايستگاه آموزشي ـ پژوهشي منگالي به مساحت 100هكتار، در14كيلومتري شمال شرقي شهرستان آق قلا، در منطقه "مراتع هزار هكتاري منگالي" قرار داشته و جزء مراتع قشلاقي استان گلستان مي‌‌باشد كه مورد تعليف دامهاي بومي قرار مي‌گيرد. اين ايستگاه بين طول جغرافیایی 54 درجه و 25 دقيقه تا 54 درجه و30 دقيقه شرقي، و ازعرض جغرافیایی 37 درجه و 10 دقيقه تا37 درجه و 15دقيقه شمالي، واقع شده است. در سال 1376، عرصه مرتعی منگالی، با عقد قراردادي مابين وزارت جهاد كشاورزي استان گلستان و دانشگاه منابع طبيعي و علوم كشاورزي گلستان، به اين دانشگاه واگذار گرديد تا پژوهش های کاربردی مرتعداری در این مراتع به انجام رسد. تاکنون اقداماتي نظير كشت علوفه در بخشي از اراضي عرصه فوق الذكر، احداث كانال هاي زهكشي جهت كاهش شوري خاك اين عرصه، كاشت نهال هاي درخت اكاليپتوس، حفر يك حلقه چاه، و احداث يك باب ساختمان، در اين عرصه انجام شده است.

در این ایستگاه امکان ایجاد و تجهیز ایستگاههای تحقیقاتی و فرسایش بادی و آبی میکرو، شوری آب، پوشش گیاهی، سطح ایستابی، تغییر کاریری زمین در نقاط نزدیک به هم در مجاورت گلفشانها، دریاچه های فصلی و تپه های ماسه ای فسیل و فعال در دشتهای شمالی آق قلا، گمیشان و سواحل دریای خزر وجود دارد.

479 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

مرتع و آبخیرداری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو