دانشکده مرتع و آبخیزداری

آزمایشگاه های گروه آبخیزداری

  1. آزمایشگاه مطالعات آبخیزداری
  2. آزمایشگاه ژئومورفولوژی
  3. واحد ژئوماتیک
  4. آزمایشگاه مرتع

دستگاه های موجود در آزمایشگاه ژئومورفولوژی:

1

دستگاه میکروسکپ ترینوکولر


2

دستگاه گرانولومتر لیزری

3

دستگاه بینوکولر دوربین دار


4

دستگاه ماگنتومتر پروتون پرتابل

5

دستگاه پرتابل کیفیت هوا


6

دستگاه هیدرومتر

7

دستگاه تونل باد پرتابل

8

دستگاه شیکر

9

562 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

مرتع و آبخیرداری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو