دانشکده مرتع و آبخیزداری

کادر اداری دانشکده مرتع و آبخیزداری

مسئول حوزه ریاست دانشکده 

خانم حسینی

 داخلی 131

تلفنخانه دانشکده


تلفن 32427040

فکس 32424155

مدیر امور اداری دانشکدهکارپردازی آقای ناصری

داخلی 139 

32437647

عامل ذیحساب

آقای مهندس یلمه

داخلی 139

32437647 

آموزش تحصیلات تکمیلی (ارشد ودکتری)

مهندس چمنی 

داخلی 130

آموزش کارشناسی

آقای  خاندوز

داخلی 128

کارشناس آزمایشگاه اکولوژی  مرتع 

مهندس کریم آبادی
داخلی 142

دبیرخانه

آقای عسگری

داخلی 128

آزمایشگاه خاک

دکتر نیک نهاد

داخلی 152

آزمایشگاه  گروه آبخیزداری

آقای دکتر شیخ

داخلی 148

آزمایشگاه  گروه آبخیز داری و مدیریت مناطق بیابانی

آقای مهندس سپهری

32436409

آقای فرهنگ نیا 


داخلی 125
نگهبانی دانشکده 32427175

1421 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

مرتع و آبخیرداری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو