دانشکده مرتع و آبخیزداری

اعضای هیات علمی دانشکده مرتع و آبخیزداری (17 نفر) به ترتیب استاد(3 نفر)، دانشیار (5 نفر) و استادیار (9 نفر) به شرح ذیل است:


استاد نام نام خانوادگی گروه آموزشی مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی

مجيد اونق مدیریت مناطق بیابانی
استاد http://onagh.profcms.gau.ac.ir

غلامعلي حشمتي مدیریت مرتع
استاد http://heshmati.profcms.gau.ac.ir

عادل سپهري مدیریت مرتع استاد http://sepehry.profcms.gau.ac.irدانشیار نام نام خانوادگی گروه آموزشی مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی

مجید اونق آبخیزداری استاد http://onagh.profcms.gau.ac.ir

واحدبردي شيخ آبخیزداری دانشيار http://sheikh.profcms.gau.ac.ir

عبدالرضا بهره مند آبخیزداری دانشيار http://bahremand.profcms.gau.ac.ir

امير سعدالدين آبخیزداری دانشيار http://sadoddin.profcms.gau.ac.ir

حسين باراني مدیریت مرتع دانشيار http://barani.profcms.gau.ac.irاستادیار نام نام خانوادگی گروه آموزشی مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی

موسي اكبرلو مدیریت مرتع استاديار http://akbarlou.profcms.gau.ac.ir

محسن حسينعلي زاده مدیریت مناطق بیابانی استاديار http://Hoseinalizadeh.profcms.gau.ac.ir

حميد رضا عسگري مدیریت مناطق بیابانی استاديار http://asgari.profcms.gau.ac.ir

مژگان عظیمی مدیریت مرتع استاديار http://azimi.profcms.gau.ac.ir

محمد رحیم فروزه مدیریت مرتع استاديار http://forouzeh.profcms.gau.ac.ir

چوقي بايرام كمكي مدیریت مناطق بیابانی استاديار http://Komaki.profcms.gau.ac.ir

علی محمدیان بهبهانی مدیریت مناطق بیابانی استاديار http://mohammadian.profcms.gau.ac.ir

حميد نيك نهادقرماخر مدیریت مرتع استاديار http://niknahad.profcms.gau.ac.ir

حسن یگانه مدیریت مرتع استاديار http://yeganeh.profcms.gau.ac.ir


1719 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

مرتع و آبخیرداری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو