دانشکده مرتع و آبخیزداری

اولویت های تحقیقاتی گروه مدیریت مناطق بیابانی

1- توسعه روش های مختلف احیاء اراضی بیابانی استان گلستان

2- اصلاح و بهره برداری از منابع خاک و آب دارای محدودیت شوری در مناطق خشک و نیمه خشک

3- بررسی زمینه های استفاده از آب دریای خزر برای احیاء اراضی استان گلستان

4- تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب و خاک و پدیده بیابان زایی

5- توسعه و ارزیابی مدل های بیابان زایی

6- تدوین راهنمای مدیریت یکپارچه خطرات محیطی استان گلستان

7- توسعه مدل های پیش بینی خشکسالی

8-پهنه بندی خطر خشکسالی ها در استان گلستان

4458 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

مرتع و آبخیرداری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو