دانشکده مرتع و آبخیزداری

 • اولویت های تحقیقاتی گروه آبخیزداری
 1.  شناسایی و تعیین قابلیتها و محدودیت های حوضه های آبخیز و مدیریت آنها
 2.  تعیین شاخص های سلامت و پهنه بندی آبخیزها
 3.  تلفیق شاخص ها و اولویت بندی مدیریتی آبخیزها
 4. تهیه ابزارهای نرم افزاری به منظور ارزیابی شرایط آبخیزها
 5. تدوین و ارائه استراتژی های مدیریت جامع آبخیزها
 6. توسعه سامانه های پشتیبان تصمیم برای مدیریت جامع آبخیزها
 7.  مدل سازی برآورد فرسایش خاک و رسوب دهی آبخیزها
 8.  پهنه بندی خطر فرسایش خاک
 9.  مدل سازی هیدرولوژیکی آبخیزها
 10.  پهنه بندی خطر سیلابها
 11.  شناسایی شیوه های مختلف مشارکت و تدوین راهنمای جلب مشارکت مردم در مدیریت آبخیزها
 12. توسعه مدل ها و معادلات آمایشی خطر مدار در استان گلستان
 13.  شناسایی منابع آلاینده آب های سطحی و زیرزمینی استان گلستان و ارائه راهکارهای پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی ها با تکیه بر آلاینده های غیر نقطه ای
 14. اثرات تغییر اقلیم بر منابع محیطی ( آب، خاک و گیاه) استان گلستان

5194 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

مرتع و آبخیرداری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو