دانشکده مرتع و آبخیزداری


اعضای هیات علمی گروه مدیریت مرتع (8 نفر) به ترتیب استاد (2 نفر)، دانشیار (2 نفر) و استادیار (4 نفر) به شرح ذیل است؛ در حال حاضر، مدیریت گروه برعهده دکتر سپهری است.

نام
 نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص

غلامعلي

حشمتي
استاد
ارزیابی چندمنظوره اکوسیستم های مرتعی
غلامعلي حشمتي

عادل
سپهري
استاد
اکولوژی مرتع
عادل سپهري
حسين باراني دانشیار
مسائل اقتصادی، اجتماعی و مدیریت مرتع

موسي
اكبرلو

دانشیار
علوم مرتع

حميد نيك نهادقرماخر استادیار
اصلاح مرتع و خاک های مرتعی

مژگان عظیمی

 استادیار

مدلسازی، اکولوژی مرتع

حسن یگانه

 استادیار

اقتصاد و ارزش گذاری منابع طبیعی

محمد رحیم فروزه استادیار دانش بومی گیاهان داروئی ، صنعتی و حفاظتی8077 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

مرتع و آبخیرداری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو