دانشکده مرتع و آبخیزداری

: دکتر سيدحامد ميركريمي
: Dr. Seied Hamed Mirkarimi
: دانشکده مرتع و آبخیزداری
: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
: Deputy Dean for Academic and Research Affairs
: 01732427040
: 01732427040
: mirkarimi@gau.ac.ir

انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

مرتع و آبخیرداری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو